No hi ha panell de presentació de pòsters

Al final es descarta el panell de presentació de pòsters.