PROPOSTES DE COMUNICACIONS DELS GRUPS DE RECERCA

Terminis, criteris i requisits per a la presentació de propostes

EL TERMINI PER A L'ENVIAMENT DE RESUMS DE COMUNICACIÓ VA FINALITZAR EL DILLUNS, 16 D'OCTUBRE DE 2017.

 Els resums de les comunicacions es presenten via correu electrònic a indest@udl.cat amb la possibilitat de presentar la proposta de comunicació en català, castellà, anglès o francès. Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules, per a una comunicació d’una durada de 20 minuts seguida de 10 minuts de debat. Cal que figuri explícitament l'eix temàtic del Congrés en el que s'ha d'incloure la comunicació. En cas que l'autor/a de la proposta tingui una segona preferència pel que fa a l'eix temàtic ho pot fer constar també. La comunicació s’ha d’incloure necessàriament en un dels quatre eixos temàtics del Congrés.

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

ET3. Societat del lleure i consum cultural

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

És molt important que a l’hora de fer l’enviament de propostes de comunicació s’indiqui l'eix temàtic del Congrés en primera i en segona que la proposta inclogui, a través de l'adreça de correu electrònic indest@udl.cat

També hi ha la possibilitat d'oferir col·loquis (en forma de simposi de 4 o 5 comunicacions). 


 

AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES DE COMUNICACIÓ

L'avaluació i selecció de les propostes de comunicació, i també la seva distribució, per a la seva presentació al Congrés anirà a càrrec dels coordinadors i coordinadores dels eixos temàtics del Congrés. Els coordinadors/es dels quatre eixos temàtics són aquestes persones:

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible. Coordinadors: Jordi Martí Henneberg i Eduard M. Cristóbal Fransi.

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials. Coordinadors: Jordi Garreta Bochaca i David Block Allen.

ET3. Societat del lleure i consum cultural. Coordinadors: Pere Lavega Burgués i Gemma Filella Guiu.

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment. Coordinadors: Núria Casado Gual i M. Àngels Balsells Bailón.