Consulta l'activitat de formació bàsica del I Congrés Internacional INDEST: Desenvolupament Social i Territorial (2 ECTS) en la oferta del catàleg de matèria transversal de la UdL Curs acadèmic 2017 - 2018 - (Informació actualitzada a dimecres, 15.11.2017) 

La formació bàsica transversal per al Congrés comptabilitzarà amb 2 crèdits ETCS per a l'alumne matriculat. Veure quadre de l'oferta de la Matèria Bàsica Transversal 2017 - 2018.

Segons el DECRET 88/2017, de 4 de juliol (DOGC 7406, del 6 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2017-2018, el preu del crèdit és de 39,53€.

En concret la formació bàsica transversal per al Congrés de l'INDEST que es realitza al primer semestre comptabilitza amb 2 crèdits ETCS i que seran per tant, 79,06€ el preu de matrícula de la matèria bàsica transversal. 

Més informació aquí. La inscripció és oberta fins al 15 de novembre.

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA

Si quan clica a l'enllaç produeix errors i no pot accedir-hi, copiar el següent enllaç al navegador web: http://www.lletres.udl.cat/ca/noticies/Curs-de-materia-transversal-I-Congres-Internacional-Indest-2ECTS/

 


MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CONTINGUT I OBJECTIUS DE LA MATÈRIA TRANSVERSAL:

Els continguts del Congrés són en primer lloc les sessions plenàries i paral·leles programades per les dues jornades que dura el congrés i en segon lloc els debats i la participació que les presentacions de comunicacions i conferències generin. Es tracta d'un congrés que pot interessar a l'estudiant per conèixer una mica i introduir-se en la recerca que es fa actualment en els camps de les ciències socials i de les humanitats.

Els objectius d'aquesta formació bàsica transversal per a l'estudiant són:
- Identificar l'INDEST com l'institut propi de la UdL format per grups de recerca de ciències socials i humanitats.
- Escoltar i comprendre com els grups de recerca de l'INDEST contribueixen àmpliament al desenvolupament social i territorial.
- Extreure les idees clau i els objectius dels projectes presentats en les sessions paral·leles.
- Conèixer una mica algunes de les personalitats més destacades del món de les ciències socials i les humanitats.
- Introduir-se i tenir un primer contacte amb el món de la recerca dins de la Universitat.
- Participar de forma activa en els debats que generin els diferents espais del congrés i de retruc ampliar el seu coneixement gràcies a les aportacions i opinions dels experts en les línies de recerca de l'INDEST.
- Posar-se en el lloc del moderador/a de les diferents sessions i de la taula rodona del congrés per evidenciar
sobre quines qüestions té més interés el propi estudiant.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

 És necessari assistir al 80% de les sessions presencials per obtenir el certificat d'assistència.
 
- Caldrà presentar una síntesi reflexiva de cadascuna de les sessions tant de torn de matí com de tarda.
 
L'estudiant caldrà que redacti un text en forma de síntesi reflexiva sobre els aspectes més rellevants i transversals que s'hauran donat al llarg del congrés. El lloc de presentació d'aquesta reflexió serà a l'adreça de correu electrònic indest@udl.cat i els coordinadors dels eixos temàtics del congrés rebran la seva aportació.
 
- Es recomana la participació en el debat que es faci a posteriori de les conferències marc i de les comunicacions per part de l'estudiant atès que és l'única forma d'escoltar la seva veu en el marc del I Congrés Internacional de l'INDEST: Desenvolupament Social i Territorial.

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA

Si quan clica a l'enllaç produeix errors i no pot accedir-hi, copiar el següent enllaç al navegador web: http://www.lletres.udl.cat/ca/noticies/Curs-de-materia-transversal-I-Congres-Internacional-Indest-2ECTS/