Els membres del Comité Organitzador són els següents:

Fidel Molina Luque. President del Comitè Organitzador. Universitat de Lleida

Josep Maria Cots Caimons. Sotsdirector de l'INDEST. Universitat de Lleida

Natalia Alonso Martínez. Universitat de Lleida

Antonio Blanc Altermir. Universitat de Lleida

Joaquim Company Climent. Universitat de Lleida

José Luis Gallizo Larraz. Universitat de Lleida

Joan Ganau Casas. Universitat de Lleida

Judit Janés Carulla. Universitat de Lleida

Núria Llevot Calvet. Universitat de Lleida

Joaquim Reverter Masià. Universitat de Lleida