Imatge corporativa Congrés INDEST

Dijous, 23 de novembre de 2017

8.30 h Registre d'assistents, comunicacions i recollida del dossier i el material del Congrés

9 a 9.30 Inauguració

9.30 a 10.30 h Emanuele Felice Conferència marc del primer eix temàtic Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

10.30 a 11 h Descans i coffee break

11 a 13.30 h Sessions paral·leles (comunicacions de 15 minuts amb màxim de 20 minuts per preguntes)

15 a 16 h Adrian Blackledge Conferència marc del segon eix temàtic Mobilitats, transicions i relacions socials 

16 a 18.00 h Sessions paral·leles (comunicacions de 15 minuts amb màxim de 20 minuts per preguntes)

A partir de les 18.30 h visita de grup al Museu Diocesà de Lleida i posterior tast de vins a càrrec de la Vinya Els Vilars d'Arbeca i petit aperitiu

 

Divendres, 24 de novembre de 2017

8.30 h Registre d'assistents, comunicacions i recollida del dossier i el material del Congrés

9 a 10 h Gabriele Cappai Conferència marc del tercer eix temàtic Societat del lleure i consum cultural

10 a 11.30 h Sessions paral·leles (comunicacions de 15 minuts amb màxim de 20 minuts per preguntes)

11.30 a 12 h Descans i coffee break

12 a 13 h Carmen Leccardi Conferència marc del quart eix temàtic Generacions: infància, joventut i envelliment

13 a 14 h Taula rodona amb els ponents de les conferències marc dels eixos temàtics del I Congrés Internacional INDEST: Desenvolupament Social i Territorial

 

 

PROGRAMA DE LES PONÈNCIES I SESSIONS PARAL·LELES:

DIJOUS 23 DE NOVEMBRE AL MATÍ:

 

Horari

dijous 23

de nov.

MATÍ

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

(Autors. Títol com.)

Edifici EPS. Aula 1.04

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

(Autors. Títol com.)

Edifici EPS. Aula 0.01

ET3. Societat del lleure i consum cultural

(Autors. Títol com.)

Edifici EPS. Aula 0.02

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

(Autors. Títol com.)

Edifici EPS. Aula 0.05

8.30 h

Registre d’assistents, comunicacions i recollida del dossier i el material del Congrés. Edifici CCCT. Hall

9.00 – 9.30 

Acte inaugural Edifici CCCT. Sala de Videoconferències

9.30 – 10.30

Conferència marc del primer eix temàtic Activitat socioeconòmica i territorial sostenible a càrrec de Emanuele Felice Edifici CCCT. Sala de Videoconferències

10.30–11.00

Descans i coffee break al vestíbul i hall – Edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (CCCT)

11 – 11:20 h

Joan  Ganau i Jordi Montagut.  Diversitat religiosa, distribució i freqüentació dels llocs de culte a Lleida

Simposi (3 com.): Language, inequalities and identity in Catalonia: an intersectional approach.

1a. Victor Corona i David Block. Constructing Latino identity in Barcelona.

2a. Eunice Romero. Living Catalanness. Contestations and contributions from internal diversity and everyday experience of national belonging in Catalonia.

3a. Lídia Gallego Balsà i David Block. “Why do they speak Spanish to me?". The racialisation of language choice in Catalonia from the perspective of minority ethnic students at university.

Antoni Costes,  Pere Lavega, Aaron Rillo, i Unai Sáez. La formació dels conflictes en estudiants universitaris de ciències de l'activitat física i l'esport

Eduard Vaquero Tió, M. Àngels Balsells Bailón, Jordi L. Coiduras Rodriguez, Joan Ballesté Almacellas, Angels Adrover Villanueva i M. Alba Forné Samitier. La situació de la salut mental d'infants i joves de la ciutat de Lleida: aportacions de l'Observatori de la infància i l'adolescència

11.25 – 11.45

Ignasi Aldomà, Montserrat Guerrero i Josep Ramon Mòdol. El reconeixement del patrimoni rural a Catalunya

Pere Lavega i Enric Ormo. El joc en el context de la guerra civil en les terres de ponent

Anna Peregrino Garvín. La construcción de la resiliencia familiar en el proceso de reunificación familiar

11.50 – 12.10

Joan Ganau i Jaume Rutllant. Cap a una geografia emocional. Instruments i metodologia per a la mesura objectiva de la percepció dels entorns urbans.

Natàlia Daries-Ramon, Estela Mariné-Roig i Eva Martín Fuentes. Eventos generados por el usuario: un nuevo fenómeno a tener en cuenta

Sara Pérez-Hernando, Núria Fuentes-Peláez i Crescencia Pastor (Universitat de Barcelona). El apoyo social en la intervención grupal como facilitador del cambio en las familias del sistema de protección a la infancia: una revisión teórica.

12.15 – 12.35

Eva Barallat, Sònia Malca, Mari Cruz Pérez-Yus i Sílvia Solé. ¿Es sostenible el trabajo del fisioterapeuta como lo hacemos hoy en día?

Maria Sabaté Dalmau. Language biographies among EMI lecturers: Entrepreneurial linguistic regimes and neoliberal ideologies

Nayra Llonch i Ramon Sistac. La reconfiguració de les identitats locals a Catalunya (1990-2017). La seva manifestació a partir del joc i la festa, el patrimoni i el turisme, la llengua i la literatura, els mitjans i la publicitat, i l'associacionisme cultural

Joaquín Reverter-Masià, Álvaro de Pano, Rosa Arnau-Salvador i Vicenç Hernàndez-González. Sedentarismo y condición física en mujeres mayores de 65 años en la ciudad de Lleida

12.40 – 13.00

Alba Cardil i José Luis Gallizo. ¿Son eficaces los procedimientos concursales?

Josep Maria Cots, Carme Rosell, Xavier Sabi, Ramon Saladrigues i Ana Vendrell. Towards an efficiency analysis of multilingual workplaces: the cases of agro-industry and tourism

Carly Collins. English as a leisure pursuit, ideology and inequality: a study in the context of Barcelona

Joaquín Reverter-Masià,  Rosa Arnau-Salvador,  Vicenç Hernàndez-González i Carme José-Deltell. Estudio sobre niveles de actividad física y calidad de sueño en niños de Lleida

13.05 – 13.25

Manel Plana. Family Farms, Young Family farmers and Its contribution to Rural Development

 

 

Jesús Martí Esteller. Impacto social de los eventos deportivos en el medio natural: una revisión sistemática

Paquita Sanvicén-Torné, Pere Lavega, Marc García, Teresa Torres, Toni Costes i Beatriz León. Espais de socialització ciutadana de les persones de 0-12 anys en la gestió dels conflictes a la ciutat de Lleida

13.30 - 13.50

     

Paquita Sanvicén-Torné. Fonts d'informació i interpretació de la realitat social en els universitaris d'ara. Un anàlisi estructural de tasques acadèmiques

 

 

DIJOUS 23 DE NOVEMBRE A LA TARDA: 

 

Horari

dijous 23

de nov.

TARDA

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

CCCT. Sala de Videoconferències

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

Polivalent. Aula 3.03

ET3. Societat del lleure i consum cultural

Polivalent. Aula 2.12

Polivalent. Aula 2.13 - Simposi

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

Polivalent. Aula 3.07

15.00 – 16.00

Conferència marc del segon eix temàtic Mobilitats, transicions i relacions socials a càrrec d’Adrian Blackledge Edifici CCCT. Sala de Videoconferències

16.00 – 16.20 h

Simposi (7 com.) sobre El llegat mediàtic del Patrimoni Industrial del Grup de Recerca Patrimoni Industrial de Jordi Martí Henneberg.

Estratègies de valorització del passat, present i futur del patrimoni industrial.

1a. Glòria Clavera Ibañez. Una base de dades integrada i interactiva com a instrument de difusió i anàlisi del conjunt del patrimoni industrial català.

2a. Adrià San Jose Plana. Identificació del patrimoni industrial català a través de tècniques de mineria de dades.

3a. Teresa Navas Ferrer. El model viari català com a expressió del procés d’industrialització, carreteres, accessibilitat i patrimoni territorial.

4a. Berenguer Gangolells Alseda. El llegat patrimonial català del cicle de la hidroelectricitat 1911-1935.

5a. Carles Martí. El reciclatge urbà com a criteri polític per valoritzar el patrimoni industrial.

6a. Francisco Javier Fraga Cadórniga. La reivindicación del patrimonio industrial como vía para la construcción de la identidad colectiva. Los movimientos sociales de los años setenta en el barrio de Sants, Barcelona.

7a. Javier Rocamonde Lourido. Un análisis de la relación entre la cooperación y los valores patrimoniales de los paisajes naturales.

Jordi Suïls. L’alteració del lligam entre comunitat i espai: un projecte de reincorporació

Daniel Paül Agustí. Els impactes limitats dels museus en les ciutats. Un anàlisi a partir del cas de Brussel·les

Maricel Oró-Piqueras. Ageing and Wisdom in Julian's The Lemon Table

16.25 – 16.45

Juan Agustín González. Los temporeros provenientes de Europa del Este en las comarcas de Ponent.

Natàlia Alonso Martínez, Emili Junyent Sanchez, Joan López Melción i Jordi Martínez Majoral. Més de trenta anys de recerca i implicació amb el territori: l'impacte del projecte arqueològic i patrimonial de la Fortalesa d'Els Vilars d'Arbeca a la comarca de Les Garrigues, Catalunya (1985-2017)

Núria Mina Riera. Wisdom and Conscious Aging in Lorna Crozier's Poetry

16.50 – 17.10

Joan Manel Torres. Què no és convivència a la ciutat?

Joaquim Company Climent. Atrapar al Rey, descubrir el Goya

Ieva Stoncikaite. The Development of Wisdom and a Sense of Self in the Face of Death and Ageing in the Works of Erica Jong

17.15 – 17.35

Simposi (5 com.) Interpretació i aprofitament dels recursos patrimonials a Lleida.

1a. Iván Rega Castro. Lleida, la «ciudad invisible». Memoria y patrimonio “desaparecido”: factores para un mayor aprovechamiento de los recursos patrimoniales

2a. Sofia Isus Barado, Marc Ballesté Escorihuela i Laia Giralt Morell. Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus. Del reconeixement de la UNESCO a un model de salvaguarda.

3a. Isidro Puig Sanchís. Piedras vivas, Hombres desconocidos. Hacia una catalogación de los recursos patrimoniales de la Lleida ilustrada del siglo XVIII

4a. Clara Inmaculada López Basanta. Les guies turístiques com  a possibilitat de nous relats: estudi de dos casos.

5a. Maria Antonia Argelich. El paper del patrimoni immaterial en la creació d’un relat territorial: una manera d’enriquir el recorregut turístic de la Província de Lleida.

 

De 16 h a 18 h Polivalent. Aula 2.13 Simposi

Emma Domínguez-Rue. The Art of Doing Good. Ageing, creativity and wisdom in the Isabel Dalhousie Novels by Alexander McCall-Smith

17.40 – 18.00

 

Núria Casado Gual. Lessons from a Dignus Old Poet: Insights on Ageing and Creativity through Joan Margarit's Late-Life Works

A partir de les 18.30 h...

Visita al Museu Diocesà de Lleida.

Posteriorment a la visita al Rectorat, al passadís de la segona planta, es tanca el dia amb un petit aperitiu i tast de vins de la Vinya Els Vilars d’Arbeca.

 

 

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE AL MATÍ:

 

Divendres

24 nov.

MATÍ

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

CCCT. Aula -1.02

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

CCCT. Sala de Videoconferències

ET3. Societat del lleure i consum cultural

 

CCCT. Aula 0.16

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

CCCT. Aula 0.17

8.30 h

Registre d’assistents, comunicacions i recollida del dossier i el material del Congrés Edifici CCCT. Hall

9.00 – 10.00

Conferència marc del tercer eix temàtic Societat del lleure i consum cultural a càrrec de Gabriele Cappai Edifici CCCT. Sala de Videoconferències

10.00 – 10:20

Jordi Moreno. La integración vertical como herramienta para la mejora de la rentabilidad económica en el sector agroalimentario español.

Simposi (5 com.) Diversidad cultural en la sociedad y la educación.

1a. Jordi Domingo, Olga Bernad i Núria Llevot. Inmigración en España y sus impactos sociales y educativos.

2a. Jordi Garreta, Mònica Macià i Rosa Benabarre. La atención a la diversidad cultural en los centros escolares de primaria de Cataluña.

3a. Mariona Farré, Mercè Sala i Teresa Torres. Diversidad cultural y escuela en Cataluña: financiación y factores condicionantes de su dotación económica.

4a. Begoña Vigo Arrazola i Belén Dieste Gracia (Universidad de Zaragoza). Dennis Beach (Universidad de Gotemburgo, Suecia). Diversidad cultural en la escuela e inclusión. Contradicciones y complejidades a partir de un estudio etnográfico en Aragón.

Joaquin Giró Miranda i Sergio Andrés Cabello (Universidad de La Rioja). El reto de la educación y diversidad cultural en La Rioja.

 

De 10 a 11.30 h a la Sala de Videoconferències.

Carles Feixa, Sabrine Damian i Pere Lavega. La vivencia emocional que suscita la práctica de torres humanas en la colla de Los Castellers de Lleida

Yolanda Capdevila Tomàs, Olivia Dumitrina Nechita i Montserrat Casanovas Català. Los jóvenes universitarios como usuarios de la tecnología: las Fuentes de Internet en el ámbito académico

10.25 – 10.45

Natàlia Daries Ramon, Eduard Cristóbal Fransi, Berta Ferrer Rosell i Estela Mariné-Roig. Turismo gastronómico: tipificación del turista que visita restaurantes de alta calidad

Oleguer Camerino, Pere Lavega i Queralt Prat. Innovar en educación física en un centro de Lleida: competencias digitales y trabajo en equipo

Ainoa Mateos Inchaurrondo (Universitat de Barcelona), Aida Urrea Monclús (Universitat Autònoma de Barcelona), Juan Llanes (Universitat de Barcelona i Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)), Robert Izquierdo i Maria Alba Forné. Gener@t. Programa socioeducatiu per a la prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents: implementació i avaluació

10.50 – 11.10

Yolanda Montegut i Eduard Cristóbal. Desarrollo de las TIC en las cooperativas de fruta: análisis de su presencia en la web y redes sociales

Gonzalo Gil Moreno de Mora i Estela Inés Farías Torbidoni. Activitat física, salut i benestar 360 º als Espais Naturals Protegits. Una primera aproximació a Espais de Catalunya.

Aida Urrea Monclús (Universitat Autònoma de Barcelona), Maria Concepció Torres Sabaté (Universitat Rovira i Virgili), Eduard Vaquero Tió, Núria Fuentes-Peláez (Universitat de Barcelona) i Anna Badia Hernández. Drets de la infància i ciutadania global a les facultats d'educació. Implementació i primers resultats

11.15 – 11.35

Manel Plana. Las DOP (Denominaciones de Origen Protegidas) y las IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas) en la comercialización de productos agrarios.

Estela Inés Torbidoni, Gil Gonzalo, Pere Lavega, Marta Catanyer, Sebastià Mas, Eloisa Lorente i Gemma Espigares. Actividad física, salud y bienestar en los espacios naturales protegidos. ¿Qué tan activos son los visitantes de los espacios naturales protegidos a Cataluña?

 

11.30 – 12.00

Descans i coffee break al vestíbul i hall – Edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (CCCT)

12.00 – 13.00

Conferència marc del quart eix temàtic Generacions: infància, joventut i envelliment a càrrec de Carmen Leccardi Edifici CCCT. Sala de Videoconferències

13.00 – 14.00

Taula rodona amb els ponents de les conferències marc dels eixos temàtics del I Congrés Internacional INDEST: Desenvolupament Social i Territorial Edifici CCCT. Sala de Videoconferències