Criteris i requisits per a la presentació de pòsters

Els resums dels pòsters seguiran el mateix procediment que el resum de les comunicacions. Per tant, les propostes de pòster es presenten via correu electrònic a indest@udl.cat amb la possibilitat de presentar la proposta de comunicació en català, castellà, anglès o francès.

En l'enviament d'informació del pòster a indest@udl.cat cal que hi figuri explícitament l'eix temàtic del Congrés en el que s'ha d'incloure la comunicació. En cas que l'autor/a del pòster tingui una segona preferència pel que fa a l'eix temàtic ho pot fer constar també. Recordeu, el pòster s’ha d’incloure necessàriament en un dels quatre eixos temàtics del Congrés.

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

ET3. Societat del lleure i consum cultural

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

És molt important que a l’hora de fer l’enviament de propostes de pòsters s’indiqui l'eix temàtic del Congrés en primera i en segona que la proposta inclogui, a través de l'adreça de correu electrònic indest@udl.cat

 


  ATENCIÓ!

NOU TERMINI PRORROGAT PER A L'ENVIAMENT DE RESUMS DE PÒSTERS: DILLUNS, 16 D'OCTUBRE DE 2017

NOTIFICACIÓ D'ACCEPTACIÓ: 25 D'OCTUBRE DE 2017


 

AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE PROPOSTES DE PÒSTERS

L'avaluació i selecció de les propostes de comunicació i de pòsters, i també la seva distribució, per a la seva presentació al Congrés anirà a càrrec dels coordinadors i coordinadores dels eixos temàtics del Congrés. Els coordinadors/es dels quatre eixos temàtics són aquestes persones:

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible. Coordinadors: Jordi Martí Henneberg i Eduard M. Cristóbal Fransi.

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials. Coordinadors: Jordi Garreta Bochaca i David Block Allen.

ET3. Societat del lleure i consum cultural. Coordinadors: Pere Lavega Burgués i Gemma Filella Guiu.

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment. Coordinadors: Núria Casado Gual i M. Àngels Balsells Bailón.