Preu d'inscripció fins al 27 d'octubre: 50 euros

  Preu d'inscripció a partir del 28 d'octubre fins el 16 de novembre: 80 euros

  Inscripció gratuïta per a l'estudiant de la UdL

  La inscripció és gratuïta per a tots/es els/les membres de l’INDEST així com per a aquella/aquelles persona/es convidada/es per un grup de l’INDEST a presentar una comunicació/col·loqui.

Informació important sobre la matèria transversal del Congrés per a l'estudiant

*La inscripció gratuïta per a l'estudiant no inclou la matrícula a la matèria transversal (complement de formació bàsica transversal) del I Congrés Internacional INDEST Desenvolupament Social i Territorial.