Emanuele Felice

Emanuele Felice és professor Associat del Departament d’Economia Aplicada de la Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara al Departament de Filosofia, Pedagogia i Econòmia Quantitativa. Els seus àmbits de recerca són: història econòmica de la Itàlia moderna, història global, creixement econòmic a llarg termini, ingressos i indicadors socials, desenvolupament regional i polítiques regionals i història empresarial.

 Abans de ser professor, va estudiar a la Universitat de Bolonya i es va doctorar a la Universitat de Pisa. A més a més, també va ser professor visitant a la London School of Economics, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Harvard i la de Sevilla. El seu últim llibre és “Ascesa e declino. Storia economica d’Italia” (2015). 

E-mail: claudio.felice@unich.it    Web

 

Adrian Blackledge

Adrian Blackledge és el Director de MOSAIC Centre de Recerca sobre Multilingüisme de la Universitat de Birmingham. És autor de nombrosos articles i llibres basats en la seva investigació sobre el multilingüisme en educació i en la societat més àmplia. Els seus llibres inclouen Heteroglossia as Practiceand Pedagogy (2014); The Routledge Handbook of Multilingualism (2012); Multilingualism. A Critical Perspective (2010); Discourse and Power in a Multilingual World (2005); Negotiation of Identities in Multilingual Contexts (2004); Multilingualism, Second Language Learning, and Gender (2001); and Literacy, Power, and Social Justice (2000).

En els darrers anys, Adrian ha estat guardonat amb més de tres milions de lliures en finançament del Consell Europeu de Recerca. Actualment es dedica a un projecte finançat a través de "AHRC Translating Cultures theme, "Translation and Translanguaging: Investigating Linguistic and Cultural Transformations in Superdiverse Wards in Four UK Cities" (TLANG). 

E-mail: a.j.blackledge@bham.ac.uk    Web

Gabriele Cappai

Gabriele Cappai és Doctor i professor a la Universität  Bayreuth, on ensenya mètodes de recerca empírica amb especial èmfasi en els mètodes qualitatius. Els seus interessos també toquen la teoria de la cultura, la teoria social i la sociologia de la migració. Durant els últims anys, el seu treball s'ha desenvolupat seguint les següents línies temàtiques: Cultura i acció social, El "Triangle de la migració" i fer recerca empírica en cultures estrangeres. És especialista en aquests camps de recerca i d'activitat: Basic-theoretical conditions for intercultural understanding; Meta-theoretical consideration on the concept of culture; Communication, organisation and migration in the European context; Intercultural comparison; and Translation as a condition for social integration.

E-mail: ga.cappai@uni-bayreuth.de    Web

 

Carmen Leccardi

Carmen Leccardi és l'expresidenta de l’Associació Europea de Sociologia (ESA). Carmen Leccardi ha ensenyat i ha dut a terme investigacions en diverses universitats italianes. Actualment és Catedràtica de Sociologia de la Cultura al Departament de Sociologia i Investigació Social a la Universitat de Milano-Bicocca. És directora del programa de doctorat en sociologia aplicada i metodologia de la investigació social. Va ser vicerectora de la igualtat d'oportunitats en el període entre 2012 i 2013. Actualment, és la coordinadora científica del Centre d'Investigació Interuniversitari 'Gènere Cultura'. Les seves línies de recerca estan relacionades amb l'estudi dels processos de canvi cultural. En aquest context ha dut a terme investigació nacional i internacional sobre els patrons culturals, amb un enfocament particular en els joves; les diferències de gènere i generacionals; experiències del temps i els seus canvis. Quant al seu mètode d'investigació, Leccardi dóna prioritàriament atenció als enfocaments qualitatius, i als mètodes de caràcter hermenèutic en particular. El seu últim llibre (2014) és: Sociologias del tiempo (Finis Terrae, Santiago de Xile, 2014).

E-mail: carmen.leccardi@unimib.it    Web