Consulta l'activitat de formació bàsica del I Congrés Internacional INDEST: Desenvolupament Social i Territorial en la oferta del catàleg de matèria transversal de la UdL - (Informació actualitzada a dimecres, 11.10.2017) 

La formació bàsica transversal per al Congrés comptabilitzarà amb 2 crèdits ETCS per a l'alumne matriculat. 

Segons el DECRET 88/2017, de 4 de juliol (DOGC 7406, del 6 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2017-2018, el preu del crèdit és de 39,53€.

En concret la formació bàsica transversal per al Congrés de l'INDEST que comptabilitza amb 2 crèdits ETCS seran, per tant, 79,06€ el preu de matrícula de la matèria bàsica transversal. 

Més informació aquí

 


MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CONTINGUT I OBJECTIUS DE LA MATÈRIA TRANSVERSAL: