Jueves, 23 de noviembre de 2017

8.30 Registro de asistentes, comunicaciones y recogida del cuaderno dossier y el material del Congreso

9 a 9.30 Inauguración

9.30 a 10.30 h Emanuele Felice Conferencia plenaria del primer eje temático Actividad socioeconómica y territorial sostenible 

10.30 a 11 h Descanso y coffee break

11 a 13.30 h Sesiones paralelas (comunicaciones de 15 minutos con un máximo de 20 minutos para preguntas)

15 a 16 h Adrian Blackledge Conferencia plenaria del segundo eje temático Movilidades, transiciones y relaciones sociales

16 a 18.00 h Sesiones paralelas (comunicaciones de 15 minutos con un máximo de 20 minutos para preguntas)

A partir de las 18.30 h visita de grupo al Museo Diocesano de Lleida y cata de vinos a cargo de La Viña Els Vilars d'Arbeca y aperitivo.

 

Viernes, 24 de noviembre de 2017

8.30 Registro de asistentes, comunicaciones y recogida del cuaderno dossier y el material del Congreso

9 a 10 h Gabriele Cappai Conferencia plenaria del tercer eje temático Sociedad del ocio y consumo cultural

10 a 11.30 h Sesiones paralelas (comunicaciones de 15 minutos con un máximo de 20 minutos para preguntas)

11.30 a 12 h Descanso y coffee break

12 a 13 h Carmen Leccardi Conferencia plenaria del cuarto eje temático Generaciones: infancia, joventud y envejecimiento

13 a 14 h Mesa redonda con los ponentes de las conferencias plenarias del I Congreso Internacional INDEST: Desarrollo Social y Territorial 

 

 

PROGRAMA DE LES PONENCIAS I SESIONES PARALELAS:

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA:

 

Horario

jueves 23

de nov.

mañana

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

(Autores. Título com.)

Edifici EPS. Aula 1.04

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

(Autores. Título com.)

Edifici EPS. Aula 0.01

ET3. Societat del lleure i consum cultural

(Autores. Título com.)

Edifici EPS. Aula 0.02

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

(Autores. Título com.)

Edifici EPS. Aula 0.05

8.30 h

Registro de asistentes, comunicaciones i recogida del dosier y material del Congreso. Edificio CCCT. Hall

9.00 – 9.30 

Acto inaugural en el Edificio del CCCT. Sala de Videoconferencias

9.30 – 10.30

Conferencia plenaria del primer eje temático Actividad socioeconómica y territorial sostenible a cargo del ponente Emanuele Felice con el  título:  . Edificio CCCT. Sala de Videoconferencias

10.30–11.00

Descanso y coffee break al vestíbulo i hall del CCCT – Edificio del Centro de Culturas y Cooperación Transfronterera (CCCT)

11 – 11:20 h

Jordi Montagut i Joan  Ganau.  Diversitat religiosa, distribució i freqüentació dels llocs de culte a Lleida

Simposio (3 com.): Language, inequalities and identity in Catalonia: an intersectional approach.

1a. Victor Corona i David Block. Constructing Latino identity in Barcelona.

2a. Eunice Romero. Living Catalanness. Contestations and contributions from internal diversity and everyday experience of national belonging in Catalonia.

3a. Lídia Gallego Balsà i David Block. “Why do they speak Spanish to me?". The racialisation of language choice in Catalonia from the perspective of minority ethnic students at university.

Aaron Rillo, Pere Lavega, Unai Sáez i Antoni Costes. La formació dels conflictes en estudiants universitaris de ciències de l'activitat física i l'esport

Eduard Vaquero Tió. La situació de la salut mental d'infants i joves de la ciutat de Lleida: aportacions de l'Observatori de la infància i l'adolescència

11.25 – 11.45

Montserrat Guerrero, Josep Ramon Mòdol i Ignasi Aldomà. El reconeixement del patrimoni rural a Catalunya

Enric Ormo i Pere Lavega. El joc en el context de la guerra civil en les terres de ponent

Anna Peregrino Garvín. La construcción de la resiliencia familiar en el proceso de reunificación familiar

11.50 – 12.10

Jaume Rutllant i Joan Ganau. Cap a una geografia emocional. Instruments i metodologia per a la mesura objectiva de la percepció dels entorns urbans.

Estela Mariné-Roig, Eva Martín Fuentes i Natàlia Daries-Ramon. Eventos generados por el usuario: un nuevo fenómeno a tener en cuenta

Sara Pérez Hernando. El apoyo social en la intervención grupal como facilitador del cambio en las familias del sistema de protección a la infancia: una revisión teórica.

12.15 – 12.35

Sònia Malca, Eva Barallat, Mari Cruz Pérez-Yus i Sílvia Solé. ¿Es sostenible el trabajo del fisioterapeuta como lo hacemos hoy en día?

Maria Sabaté i Dalmau. Language biographies among EMI lecturers: Entrepreneurial linguistic regimes and neoliberal ideologies

Nayra Llonch i Ramon Sistac. La reconfiguració de les identitats locals a Catalunya (1990-2017). La seva manifestació a partir del joc i la festa, el patrimoni i el turisme, la llengua i la literatura, els mitjans i la publicitat, i l'associacionisme cultural

Joaquín Reverter-Masià, Álvaro de Pano, Rosa Arnau-Salvador i Vicenç Hernàndez-González. Sedentarismo y condición física en mujeres mayores de 65 años en la ciudad de Lleida

12.40 – 13.00

José Luis Gallizo i Alba Cardil. ¿Son eficaces los procedimientos concursales?

Josep Maria Cots. Towards an efficiency analysis of multilingual workplaces: the cases of agro-industry and tourism

Carly Collins. English as a leisure pursuit, ideology and inequality: a study in the context of Barcelona

Joaquín Reverter-Masià,  Rosa Arnau-Salvador,  Vicenç Hernàndez-González i Carme José-Deltell. Estudio sobre niveles de actividad física y calidad de sueño en niños de Lleida

13.05 – 13.25

Manel Plana. Family Farms, Young Family farmers and Its contribution to Rural Development

 

 

Jesús Martí. Impacto social de los eventos deportivos en el medio natural: una revisión sistemática

Paquita Sanvicén-Torné, Pere Lavega, Marc García, Teresa Torres, Toni Costes i Beatriz León. Espais de socialització ciutadana de les persones de 0-12 anys en la gestió dels conflictes a la ciutat de Lleida

13.30 - 13.50

     

Paquita Sanvicén-Torné. Fonts d'informació i interpretació de la realitat social en els universitaris d'ara. Un anàlisi estructural de tasques acadèmiques

 

 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE: 

 

Horario

jueves 23

de nov.

tarde

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

CCCT. Sala de Videoconferencias

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

Polivalent. Aula 3.03

ET3. Societat del lleure i consum cultural

Polivalent. Aula 2.12

Polivalent. Aula 2.13 - Simposio

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

Polivalent. Aula 3.07

15.00 – 16.00

Conferencia plenaria del segundo eje temático Movilidades, transiciones y relaciones sociales a cargo del ponente Adrian Blackledge con el título: Edificio CCCT. Sala de Videoconferencias

16.00 – 16.20 h

Simposio (7 com.) sobre El llegat mediàtic del Patrimoni Industrial del Grup de Recerca Patrimoni Industrial de Jordi Martí Henneberg.

Estratègies de valorització del passat, present i futur del patrimoni industrial.

1a. Glòria Clavera Ibañez. Una base de dades integrada i interactiva com a instrument de difusió i anàlisi del conjunt del patrimoni industrial català.

2a. Adrià San Jose Plana. Identificació del patrimoni industrial català a través de tècniques de mineria de dades.

3a. Teresa Navas Ferrer. El model viari català com a expressió del procés d’industrialització, carreteres, accessibilitat i patrimoni territorial.

4a. Berenguer Gangolells Alseda. El llegat patrimonial català del cicle de la hidroelectricitat 1911-1935.

5a. Carles Martí. El reciclatge urbà com a criteri polític per valoritzar el patrimoni industrial.

6a. Francisco Javier Fraga Cadórniga. La reivindicación del patrimonio industrial como vía para la construcción de la identidad col·lectiva. Los movimientos sociales de los años setenta en el barrio de Sants, Barcelona.

7a. Javier Rocamonde Lourido. Un anàlisis de la relación entre la cooperación y los valores patrimoniales de los paisajes naturales.

 

 

Jordi Suïls. L’alteració del lligam entre comunitat i espai: un projecte de reincorporació

Daniel Paül Agustí. Els impactes limitats dels museus en les ciutats. Un anàlisi a partir del cas de Brussel·les

Maricel Oró Piqueras. Ageing and Wisdom in Julian's The Lemon Table

16.25 – 16.45

Juan Agustín González. Los temporeros provenientes de Europa del Este en las comarcas de Ponent.

Natàlia Alonso Martínez. Més de trenta anys de recerca i implicació amb el territori: l'impacte del projecte arqueològic i patrimonial de la Fortalesa d'Els Vilars d'Arbeca a la comarca de Les Garrigues, Catalunya (1985-2017)

Núria Mina Riera. Wisdom and Conscious Aging in Lorna Crozier's Poetry

16.50 – 17.10

Joan Manel Torres. Què no és convivència a la ciutat?

Joaquim Company Climent. Atrapar al Rey, descubrir el Goya

Ieva Stoncikaite. The Development of Wisdom and a Sense of Self in the Face of Death and Ageing in the Works of Erica Jong

17.15 – 17.35

Simposio (5 com.) Interpretació i aprofitament dels recursos patrimonials a Lleida.

1a. Iván Rega Castro. Lleida, la «ciudad invisible». Memoria y patrimonio “desaparecido”: factores para un major aprovechamiento de los recursos patrimoniales

2a. Sofia Isus Barado, Marc Ballesté Escorihuela i Laia Giralt Morell. Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus. Del reconeixement de la UNESCO a un model de salvaguarda.

3a. Isidro Puig Sanchís. Piedras vivas, Hombres desconocidos. Hacia una catalogación de los recursos patrimoniales de la Lleida il·lustrada del sigle XVIII

4a. Clara Inmaculada López Basanta. Les guies turístiques com  a possibilitat de nous relats: estudi de dos casos.

5a. Maria Antonia Argelich. El paper del patrimoni immaterial en la creació d’un relat territorial: una manera d’enriquir el recorregut turístic de la Província de Lleida.

 

- De 16 h a 18 h Polivalent. Aula 2.13 – Simposio

Emma Domínguez-Rue. The Art of Doing Good. Ageing, creativity and wisdom in the Isabel Dalhousie Novels by Alexander McCall-Smith

17.40 – 18.00

 

Núria Casado Gual. Lessons from a Dignus Old Poet: Insights on Ageing and Creativity through Joan Margarit's Late-Life Works

A partir de las 18.30 h...

Visita de grupo al Museo Diocesano de Lleida.

Posteriormente de la visita al Museo en el Rectorado UdL, en el pasillo de la segunda planta, se cierra el día con un pequeño aperitivo i cata de vinos de la Viña Els Vilars d’Arbeca.

 

 

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA:

 

Viernes

24 nov.

mañana

ET1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible

CCCT. Aula -1.02

ET2. Mobilitats, transicions i relacions socials

CCCT. Sala de Videoconferencias

ET3. Societat del lleure i consum cultural

CCCT. Aula 0.16

ET4. Generacions: infància, joventut i envelliment

CCCT. Aula 0.17

8.30 h

Registro de asistentes, comunicaciones y recogida del dosier y material del Congreso. Edificio CCCT. Hall

9.00 – 10.00

Conferencia plenaria del tercer eje temático Sociedad del ocio y consumo cultural a cargo del ponente Gabriele Cappai con el título:  Edificio CCCT. Sala de Videoconferencias

10.00 – 10:20

Jordi Moreno. La integración vertical como herramienta para la mejora de la rentabilidad económica en el sector agroalimentario español.

Simposio (5 com.) Diversidad cultural en la sociedad y la educación.

1a. Jordi Domingo, Olga Bernad i Núria Llevot. Inmigración en España y sus impactos sociales y educativos.

2a. Jordi Garreta, Mònica Macià i Rosa Benabarre. La atención a la diversidad cultural en los centros escolares de primaria de Cataluña.

3a. Mariona Farré, Mercè Sala i Teresa Torres. Diversidad cultural y escuela en Cataluña: financiación y factores condicionantes de su dotación económica.

4a. Begoña Vigo Arrazola i Belén Dieste Gracia (Universidad de Zaragoza). Dennis Beach (Universidad de Gotemburgo, Suecia). Diversidad cultural en la escuela e inclusión. Contradicciones y complejidades a partir de un estudio etnográfico en Aragón.

Joaquin Giró Miranda i Sergio Andrés Cabello (Universidad de La Rioja). El reto de la educación y diversidad cultural en La Rioja.

 

De 10 a 11.30 h a la Sala de Videoconferencias.

Sabrine Damian, Pere Lavega i Carles Feixa. La vivencia emocional que suscita la práctica de torres humanas en la colla de Los Castellers de Lleida

Yolanda Capdevila Tomàs. Los jóvenes universitarios como usuarios de la tecnologia: las fuentes de Internet en el ambito académico

 

10.25 – 10.45

Natàlia Daries. Turismo gastronómico: tipificación del turista que visita restaurantes de alta calidad

Queralt Prat, Oleguer Camerino i Pere Lavega. Innovar en educación física en un centro de Lleida: competencias digitales y trabajo en equipo

Ainoa Mateos Inchaurrondo. Gener@t. Programa socioeducatiu per a la prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents: implementació i avaluació

10.50 – 11.10

Yolanda Montegut i Eduard Cristóbal. Desarrollo de las TIC en las cooperativas de fruta: análisis de su presencia en la web y redes sociales

Gonzalo Gil Moreno de Mora i Estela Inés Farías Torbidoni. Activitat física, salut i benestar 360 º als Espais Naturals Protegits. Una primera aproximació a Espais de Catalunya.

Aida Urrea Monclús. Drets de la infància i ciutadania global a les facultats d'educació. Implementació i primers resultats

11.15 – 11.35

Manel Plana. Las DOP (Denominaciones de Origen Protegidas) y las IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas) en la comercialización de productos agrarios.

Estela Inés Torbidoni, Gil Gonzalo, Pere Lavega, Marta Catanyer, Sebastià Mas, Eloisa Lorente i Gemma Espigares. Actividad física, salud y bienestar en los espacios naturales protegidos. ¿Qué tan activos son los visitantes de los espacios naturales protegidos a Cataluña?

 

11.30 – 12.00

Descanso y coffee break al vestíbulo i hall del CCCT – Edificio del Centro de Culturas y Cooperación Transfronterera (CCCT)

12.00 – 13.00

Conferencia plenaria del cuarto eje temático Generaciones: infancia, joventud y envejecimiento a cargo del ponente Carmen Leccardi con el título:  Edificio CCCT. Sala de Videoconferencias

13.00 – 14.00

Mesa redonda con los ponentes de las conferencias plenarias del I Congreso Internacional INDEST: Desarollo Social y Territorial. Edificio CCCT. Sala de Videoconferencias