Les quatre grans temàtiques del Congrés de l'INDEST cobertes amb les grans quatre ponències marc

El I Congrés Internacional de l’INDEST: Desenvolupament Social i Territorial pretén fer visible l’INDEST i la seva recerca, aprofundir en els quatre grans eixos temàtic del Congrés i establir o reforçar lligams amb altres grups de recerca que treballen en termes similars. El I Congrés Internacional de l’INDEST serà un punt de trobada per a tots els/les investigador/es dels diferents grups de recerca adscrits a l’INDEST.